Dynamický nákupní systém: UK 1.LF - Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií a kitů

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000322
Spisová značka: UK1LF/232084/2023
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-017666
Datum otevření: 02.05.2023
Datum zavedení: 22.06.2023 13:29
Datum ukončení: 10.06.2027 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: UK 1.LF - Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií a kitů
 • Stručný popis předmětu:
  Zadavatel prostřednictvím daného zadávacího řízení dle § 138 a § 139 ZZVZ zavádí DNS. Zadavatel nerozděluje DNS do kategorií. Jednotlivé veřejné zakázky v zavedeném DNS budou zadávány v souladu s § 141 ZZVZ, a to v předem neurčených intervalech, v závislosti na aktuálních potřebách zadavatele. Konkrétním předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS budou dodávky chemikálií a kitů a s tím související plnění. Předmětné dodávky chemikálií a kitů jsou financovány ze zdrojů Evropské unie.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 100 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS