Přijatá zpráva - ostatní

Dynamický nákupní systém UK – RUK - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY UK
Odesílatel Tereza Matyska Mičánková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Rektorát [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.09.2017 09:46:34
Předmět Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dne 11. 9. 2017 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

v případě mého zájmu o účast na tomto DNS, není zpracování cenové nabídky obligatorní, že ?

Odpověď zadavatele:

Dynamický nákupní systém (dále jen „DNS“) je zaváděn v zadávacím řízení, ve kterém se přiměřeně postupuje podle pravidel pro užší řízení, tzn., účastníci řízení nejprve podávají žádosti o účast, kterými deklarují svůj zájem na zaváděném DNS participovat a dále prokazují svou kvalifikaci, požadovanou zadavatelem.
Cenové nabídky se podávají až po zavedení DNS, v rámci zadávání konkrétních veřejných zakázek.

Mgr. Tereza Matyska Mičánková
odbor veřejných zakázek rektorátu UK