Dynamický nákupní systém: UK – RUK - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY UK

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P17V00000143
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-023823
Datum otevření: 31.08.2017
Datum zavedení: 05.10.2017 12:00
Datum ukončení: 31.12.2050 13:00

Název a popis předmětu

 • Název: UK – RUK - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY UK
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS na dodávky propagačních předmětů pro zadavatele na dobu neurčitou. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni dodavatelé, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS.
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v tomto DNS budou dodávky propagačních předmětů pro UK. Příkladný výčet zadavatelem dosud nejčastěji objednávaných propagačních předmětů je obsažen v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
  Spolu s nákupem propagačních předmětů mohou být v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v DNS požadovány další související služby, a to např. služby v oblasti grafického designu. Více bude uvedeno vždy v zadávacích podmínkách u konkrétní veřejné zakázky zadávané v DNS.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS