Dynamic purchasing system: UK – RUK - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY UK

Dynamic purchasing system information

phase of dynamic purchasing system Implemented
Contracts in DPS can be awarded, other contractors can submit requests to participate.

DPS system number: P17V00000143
DPS under the Act regime: Yes
Registration number in VVZ: Z2017-023823
Date of start: 31.08.2017
Date of implementation: 05.10.2017 12:00
Date of termination: 31.12.2050 13:00

Title and subject description

 • Title: UK – RUK - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY UK
 • Brief subject description:
  Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS na dodávky propagačních předmětů pro zadavatele na dobu neurčitou. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni dodavatelé, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS.
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v tomto DNS budou dodávky propagačních předmětů pro UK. Příkladný výčet zadavatelem dosud nejčastěji objednávaných propagačních předmětů je obsažen v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
  Spolu s nákupem propagačních předmětů mohou být v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v DNS požadovány další související služby, a to např. služby v oblasti grafického designu. Více bude uvedeno vždy v zadávacích podmínkách u konkrétní veřejné zakázky zadávané v DNS.

Estimated value

 • Estimated value: 20 000 000 Kč bez DPH

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1

Contact address

Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the DPS

Public documents

Forms

URL addresses

Contracts in DPS