Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém LFP - "DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV"
Odesílatel Vladimír Kolář
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2018 15:16:07
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98, ZZVZ


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.1.pdf (658.17 KB)
- Priloha_1_vyzvy_specifikace_2018-08-09.xlsx (55.87 KB)