Other documents - public

Dynamic purchasing system: UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a/ nebo korektury pro projekt KREAS v období 2018 - 2022

Document information

Name: DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-04112018
Description: DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-04112018
Document published on Profile: 06.11.2018 05:55:35

Actual file version

File name: Dokument PDF DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-04112018.pdf
Size: 205.36 KB
Actual file version: 06.11.2018 05:55:35
MD5 hash: 8eaa2bef1e0c334fa0c4c4ae12fb9104
SHA256 hash: a13114148da1aed52bb46455114955e4629bd65ff1b31c88fd223596c1131aaf

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 06.11.2018 05:55:35 DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-04112 018 DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-04112018 other documents - public - DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-04112 018.pdf 205.36 KB