Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a/ nebo korektury pro projekt KREAS v období 2018 - 2022

Document information

Title: DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-21022019_Vail
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-21022019_Vail
Document published on Profile: 24.02.2019 21:18:50

Actual file version

File name: Dokument PDF DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-21022019_Vail.p df
Size: 146.94 KB
Actual file version: 24.02.2019 21:18:50
MD5 hash: 2964adc315d3dea57401e900e5d666bb
SHA256 hash: 8a095537a140349bb6e8acda35914f004b07dd802931f2ab4e729420e4780e46

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 24.02.2019 21:18:50 DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-21022 019_Vail DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-21022019_Vail other documents - public - DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-21022 019_Vail.pdf 146.94 KB