Other documents - public

Dynamic purchasing system: UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a/ nebo korektury pro projekt KREAS v období 2018 - 2022

Document information

Name: DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-25022020_Knap
Description: DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-25022020_Knap
Document published on Profile: 25.02.2020 16:25:01

Actual file version

File name: Dokument PDF DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Knap.pdf
Size: 831.07 KB
Actual file version: 25.02.2020 16:25:01
MD5 hash: 99f2b8300cd17ae013ec666adcf4ca5d
SHA256 hash: af10304f26b4536db705a56251772658e84a85221ec09f5d1356e7c5ec8bff7b

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 25.02.2020 16:25:01 DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-25022 020_Knap DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Překlady-25022020_Knap other documents - public - DNS_Protokol o posouzení žádosti o účast_Knap.pdf 831.07 KB