Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu

Document information

Title: Platební kalendář
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Platební kalendář
Document published on Profile: 23.12.2016 14:39:24

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha 6 příkazní smlouvy TDI - Platební kalendář (ID 83676).xlsx
Size: 11.33 KB
Actual file version: 23.12.2016 14:36:29
MD5 hash: cb95ad646ef6a6abe9fba1d399015b9d
SHA256 hash: ddba9c712a8c14c5862b7991431e0297630fedc51db46309b5e6e97bc3b60332

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 23.12.2016 14:36:29 Platební kalendář Platební kalendář other documents - public - Příloha 6 příkazní smlouvy TDI - Platební kalendář (ID 83676).xlsx 11.33 KB
V 23.12.2016 14:35:34 Platební kalendář Platební kalendář other documents - public - Příloha 6 příkazní smlouvy TDI - Platební kalendář (ID 83676).xlsx 11.33 KB