Procurement documents

Procurement procedure: Výstavba provizorní menzy

Document information

Name: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (editovatelná)
Reference number in the filing service UKRUK/363766/2020-3
Description:
Document published on Profile: 15.09.2020 14:35:33

Actual file version

File name: Dokument MS Word Vyzva_k_podani_nabidek_a_zadav aci_dokumentace_editovatelna.d ocx
Size: 319.49 KB
Actual file version: 15.09.2020 10:50:26
MD5 hash: e333acba7dc0e8968d0df0972c67eb6a
SHA256 hash: 203ba5965e6f2000d3e160639bd773647c24257354566ad5e965e013210dc585

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 15.09.2020 10:50:26 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (editovatelná) procurement documents - Vyzva_k_podani_nabid ek_a_zadavaci_dokume ntace_editovatelna.d ocx 319.49 KB