Procurement documents

Procurement procedure: Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - opakované řízení

Document information

Name: DÚR_Výkresová dokumentace_D.3_D.3.1_Pripojka-kanalizace
Description:
Document published on Profile: 04.10.2021 15:19:13

Actual file version

File name: Archiv ZIP D.3.1_Pripojka-kanalizace.zip
Size: 17.48 MB
Actual file version: 04.10.2021 14:01:52
MD5 hash: a9cd55abddfa63c749d5eede7c6956e1
SHA256 hash: 6ab811a8b6fbdafd3b6c380f0ae62a5a48df64561b7d5476af8168ca64fbd76a

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 04.10.2021 14:01:52 DÚR_Výkresová dokumentace_D.3_D.3. 1_Pripojka-kanalizac e procurement documents - D.3.1_Pripojka-kanal izace.zip 17.48 MB