Procurement documents

Procurement procedure: Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - opakované řízení

Document information

Name: DÚR_Výkresová dokumentace_D.3_D.3.4_Pripojka-a-prodlouzeni-STL-plynovodu
Description:
Document published on Profile: 04.10.2021 15:19:13

Actual file version

File name: Archiv ZIP D.3.4_Pripojka-a-prodlouzeni-S TL-plynovodu.zip
Size: 3.59 MB
Actual file version: 04.10.2021 14:03:17
MD5 hash: 104e3f753dc4e607a332cc397f623f5d
SHA256 hash: 5c3d0781b4ee69901654a73089254c6f5e61546db879d02404af8ac393579b5d

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 04.10.2021 14:03:17 DÚR_Výkresová dokumentace_D.3_D.3. 4_Pripojka-a-prodlou zeni-STL-plynovodu procurement documents - D.3.4_Pripojka-a-pro dlouzeni-STL-plynovo du.zip 3.59 MB