Procurement documents

Procurement procedure: Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - opakované řízení

Document information

Name: DÚR_Výkresová dokumentace_D.4_D.4.2_Areal-kanalizace-a-vodovod-sever
Description:
Document published on Profile: 04.10.2021 15:19:13

Actual file version

File name: Archiv ZIP D.4.2_Areal-kanalizace-a-vodov od-sever.zip
Size: 5.72 KB
Actual file version: 04.10.2021 14:05:39
MD5 hash: 4c4fe57c900aa684d7f986dd158b6480
SHA256 hash: 5b5cb16f788d56d77219a2738820c7697177483880fb96ca25a29dd3bd2dadc7

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 04.10.2021 14:05:39 DÚR_Výkresová dokumentace_D.4_D.4. 2_Areal-kanalizace-a -vodovod-sever procurement documents - D.4.2_Areal-kanaliza ce-a-vodovod-sever.z ip 5.72 KB