Procurement documents

Procurement procedure: Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - opakované řízení

Document information

Name: DÚR_Výkresová dokumentace_D.6_D.6_Sadove-a-k rajinarske-upravy_edit
Description:
Document published on Profile: 04.10.2021 15:19:13

Actual file version

File name: Archiv ZIP edit2.zip
Size: 22.15 MB
Actual file version: 04.10.2021 14:12:20
MD5 hash: 97f91a041affbe0e707080407fe6aaf7
SHA256 hash: 2e2cf8cbf6199863ac2f207de7105210fa7a8854e1d7fc62c87cfe2fa7db4746

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 04.10.2021 14:12:20 DÚR_Výkresová dokumentace_D.6_D.6_ Sadove-a-k rajinarske-upravy_ed it procurement documents - edit2.zip 22.15 MB