Procurement documents

Procurement procedure: Výstavba provizorní menzy (2)

Document information

Name: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
Reference number in the filing service UKRUK/521711/2021-2
Description:
Document published on Profile: 04.01.2022 16:35:51

Actual file version

File name: Dokument PDF Vyzva_k_podani_nabidek_a_zadav aci_dokumentace_MENZA.pdf
Size: 489.04 KB
Actual file version: 04.01.2022 14:43:51
MD5 hash: b2dfe9279cc4ac164bd3b8fe20dc1b9b
SHA256 hash: 901a523d7be3c128fbee1dfbce8140d95762acb985c5e9a91d83d34dc164f331

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 04.01.2022 14:43:51 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace procurement documents - Vyzva_k_podani_nabid ek_a_zadavaci_dokume ntace_MENZA.pdf 489.04 KB