Procurement documents

Procurement procedure: UK 1.LF - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu / újmu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Document information

Title: Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek - Pojistný program
Reference number in the filing service UK1LF/340118/2023-3
Identifier in filing service 1004340841
Description: Pojistný program (majetek a odpovědnost - 1a, 1b) - bez Přílohy č. 3, která bude poskytnuta na základě žádosti - viz čl. 3.7 výzvy.

Actual file version

File name: application/x-7z-compressed Příloha č. 1 výzvy - Pojistný program.7z
Size: 134.18 KB
Actual file version: 08.08.2023 16:35:08
MD5 hash: 454f5c26ab0beeb93673d25600d8919a
SHA256 hash: 6f0c41ba1a5eba23e68b46dba32b3a6d6652980829defcc6c9bf1bd4e27cabb0

File history

Date Title Description Document type File name Size
A 08.08.2023 16:35:08 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek - Pojistný program Pojistný program (majetek a odpovědnost - 1a, 1b) - bez Přílohy č. 3, která bude poskytnuta na základě žádosti - viz čl. 3.7 výzvy. procurement documents n/a 134.18 KB