Procurement documents

Procurement procedure: Výzva 5/2023

Document information

Title: Příloha č. 1 - Technická specifikace
Reference number in the filing service UK1LF/459826/2023-3
Identifier in filing service 1004360632
Description:
Document published on Profile: 26.10.2023 11:47:11

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha_č_1_k_Výzvě_k_podání_n abídky_5_2023_Technická_specif ikace.xlsx
Size: 29.13 KB
Actual file version: 25.08.2023 13:36:19
MD5 hash: e56c826c26f0903f104cc7b517aebbef
SHA256 hash: 8b31db53fd3f83c16b0b031a4a3e38939969235f7329df054f7fc634b62d918f

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 25.08.2023 13:36:19 Příloha č. 1 - Technická specifikace procurement documents - Příloha_č_1_k_Výzvě_ k_podání_nabídky_5_2 023_Technická_specif ikace.xlsx 29.13 KB