Procurement documents

Procurement procedure: Výzva 6/2023

Document information

Title: Příloha č. 1 - Technická specifikace
Reference number in the filing service UK1LF/476549/2023-3
Identifier in filing service 1004383731
Description:
Document published on Profile: 31.10.2023 16:03:54

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha_č_1_k_Výzvě_k_podání_n abídky_6_2023_Technická_specif ikace.xlsx
Size: 22.38 KB
Actual file version: 08.09.2023 15:22:13
MD5 hash: f7562043e7b5a9ee3b6295252bf1cd80
SHA256 hash: c8e912b967eb4cb445b13b1df77f2e4c84ccd5af0db5fa0a35f0112d504480e7

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 08.09.2023 15:22:13 Příloha č. 1 - Technická specifikace procurement documents - Příloha_č_1_k_Výzvě_ k_podání_nabídky_6_2 023_Technická_specif ikace.xlsx 22.38 KB