Procurement documents

Procurement procedure: Výzva 7/2024 Chemikálie

Document information

Title: Příloha č. 1 - Technická specifikace
Reference number in the filing service UK1LF/84991/2024-3
Identifier in filing service 1004689459
Description:
Document published on Profile: 03.04.2024 12:32:31

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha_č_1_k_Výzvě_k_podání_n abídky_7_2024_Technická_specif ikace.docx.xlsx
Size: 26.36 KB
Actual file version: 28.02.2024 13:34:02
MD5 hash: 1bf07073958e87eda71220e189da3b77
SHA256 hash: 00cd488f15623f22b61906fdb10fb5b3f873f421da2affbe9db4a6be30382c30

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 28.02.2024 13:34:02 Příloha č. 1 - Technická specifikace procurement documents - Příloha_č_1_k_Výzvě_ k_podání_nabídky_7_2 024_Technická_specif ikace.docx.xlsx 26.36 KB