Procurement documents

Procurement procedure: Výzva 10/2024 Chemikálie

Document information

Title: Příloha č. 1 - Technická specifikace
Reference number in the filing service UK1LF/140850/2024-3
Identifier in filing service 1004730065
Description:
Document published on Profile: 03.04.2024 12:17:59

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha_č_1_k_Výzvě_k_podání_n abídky_10_2024_Technická_speci fikace.xlsx
Size: 30.17 KB
Actual file version: 15.03.2024 13:48:00
MD5 hash: 5f2fb51a76d2df33611fb7624e840513
SHA256 hash: 2afec309df19da314d502ec17c5ac3f7207f90d89ce3678b41a1a9c716a7df22

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 15.03.2024 13:48:00 Příloha č. 1 - Technická specifikace procurement documents - Příloha_č_1_k_Výzvě_ k_podání_nabídky_10_ 2024_Technická_speci fikace.xlsx 30.17 KB