Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
FAF UK – Zajištění tiskových služeb
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2020 16.06.2020 10:00
UK FaF – Posluchárna C - mobiliář
podlimitní Hodnocení 12.05.2020 28.05.2020 10:00
FaF UK – PCR box
nadlimitní Příjem nabídek 07.05.2020 08.06.2020 10:00
STARSS Mikroanalytické váhy
nadlimitní Příjem nabídek 17.04.2020 01.06.2020 10:00
FaF UK - Inkubátor CO2
nadlimitní Vyhodnoceno 15.04.2020 19.05.2020 10:00
FAF UK – LYOFILIZÁTOR
nadlimitní Hodnocení 15.04.2020 19.05.2020 10:00
Chemikálie 3/2020
nadlimitní Zadáno 31.03.2020 14.04.2020 09:00
FaF UK - Rozšíření aparatury na ex vivo experimenty s isolovanými hladkosvalovými orgány
nadlimitní Zadáno 30.03.2020 07.05.2020 10:00
FaF UK - Detektor s diodovým polem a Fluorescenční detektor
nadlimitní Zadáno 25.03.2020 04.05.2020 10:00
FaF UK - Potenciostat
nadlimitní Vyhodnoceno 19.03.2020 21.04.2020 10:00
FaF UK - Pultový hlubokomrazicí box na -86°C
nadlimitní Vyhodnoceno 11.03.2020 18.05.2020 10:00
FAF UK - Digitální kamera s příslušenstvím pro připojení k mikroskopu
nadlimitní Zadáno 09.03.2020 09.04.2020 10:00
FaF UK - Automatický polarimetr
nadlimitní Zadáno 26.02.2020 06.04.2020 10:00
FAF UK - Jednoduchý výukový HPLC chromatograf
nadlimitní Hodnocení 26.02.2020 11.05.2020 10:00
EFSA-CDN – Hmotnostní spektrometr TLC-MS
nadlimitní Vyhodnoceno 24.02.2020 23.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››