Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

  • Název: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
  • IČO: 00216208
  • Adresa:
    Albertov 6
    128 43  Praha 2
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení