Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta

  • Název: Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta
  • IČO: 00216208
  • Adresa:
    Pacovská 350/4
    140 21 Praha 4
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 631121
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/univerzita-karlova-v-praze-3

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK – HTF – Nákup IT techniky_NPO_učebna 401
podlimitní Zadáno 29.01.2024 14.02.2024 12:00
UK – HTF – Vybavení multimediálních učeben - opakování II
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 01.08.2022 10:00
UK – HTF – Modernizace a reorganizace PC učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2019 06.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016