Prior information notice: UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 632192
Date sent: 11.02.2016
Publication date: 12.02.2016

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  • CRN: 00216208
  • Postal address:
    nám. Jana Palacha 2
    116 38 Praha 1
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure