Veřejná zakázka: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK – výtah pro bezbariérové propojení budovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 229
Systémové číslo: P16V00000226
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 632192
Na základě předběžného oznámení:
UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa
Jedná se o část veřejné zakázky: UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa
Počátek běhu lhůt: 06.05.2016
Nabídku podat do: 10.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK – výtah pro bezbariérové propojení budovy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Akce zahrnuje výměnu jednoho ze stávajících výtahů v budově, včetně realizace nové prosklené výtahové šachty a veškerých souvisejících stavebních prací a technologických rozvodů. Současně bude šachta prohloubena a obslouženy další dvě úrovně budovy. Vybudování výtahu tak významně zlepší bezbariérovou přístupnost a obslužnost provozních suterénních prostor a dvora fakulty. Práce dále zahrnují dispoziční změny ve 2. PP a úpravy části dvora. Projekt pro stavební povolení zahrnoval i rekonstrukci vybraných místností 2. a 1. PP, tato část byla realizována jako I. etapa v roce 2013. K akci je vydáno stavební povolení, k realizované I. etapě byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky