Prior information notice: RUK - OPP - Zajištění provozu a udržitelnosti Portálu pro SPR UK

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 634713
Date sent: 18.03.2016
Publication date: 21.03.2016

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
  • CRN: 00216208
  • Postal address:
    Ovocný trh 560/5
    116 36 Praha 1
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure