Public contract: LF HK – CORE FACILITIES – Více-jednotkový systém PCR termocyklérů s gradientem

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1496
System number: P18V00000664
Contracting authority registration number: LFHKCF0012
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2018-024962
Date of commence: 23.07.2018
Tender submit to: 27.08.2018 11:00

Title, type and description of public contract

 • Title: LF HK – CORE FACILITIES – Více-jednotkový systém PCR termocyklérů s gradientem
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka více-jednotkového systému PCR termocyklérů s gradientem pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „více-jednotkový systém PCR termocyklérů s gradientem“).
Jedná se o přístroj pro end-point amplifikaci DNA o kapacitě min. 384 vzorků. Systém musí umožňovat jak konvenční PCR pro následnou detekci produktů, tak amplifikaci mikrobiální DNA před vlastním sekvenováním a následnou analýzou mutací vedoucích k rezistenci.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 662 320 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2017-008938

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance