Veřejná zakázka: LF HK – CORE FACILITIES – Gradientový real-time cyklér

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1831
Systémové číslo: P18V00000989
Evidenční číslo zadavatele: LFHKCF0042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-035460
Datum zahájení: 15.10.2018
Nabídku podat do: 19.11.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LF HK – CORE FACILITIES – Gradientový real-time cyklér
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gradientového real-time PCR termocykléru pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „gradientový real-time cyklér“).
Jedná se o přístroj s možností v rámci měření nastavit teplotní gradient, čehož lze s výhodou využít při zavádění a optimalizaci nových metod v rámci řešení výzkumných úkolů. Přístroj musí umožňovat absolutní a relativní kvantifikace cílové DNA (kvantifikaci virové, bakteriální, fungální a/nebo parazitární DNA), kvalitativní hodnocení, HRM analýzu a FRET technologii.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 645 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-008938

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky