Public contract: RUK - OPP - Zajištění provozu a udržitelnosti Portálu pro SPR UK

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 246
System number: P16V00000243
Contracting authority registration number: UKRUK/3170/2016
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 634713
Upon prior information notice:
RUK - OPP - Zajištění provozu a udržitelnosti Portálu pro SPR UK
Date of start: 09.06.2016
Tender submit to: 20.06.2016 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: RUK - OPP - Zajištění provozu a udržitelnosti Portálu pro SPR UK
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
• Zajištění provozu Portálu pro SPR UK a jeho dostupnosti (tj. dostupnosti funkčností portálu) pro pracovníky fakult a součástí UK
• Zajištění udržitelnosti Portálu pro SPR UK pro správu a aktualizaci projektových anotací, jež jsou zařazeny do SPR – zajištění správy a aktualizace aplikační logiky portálu a databáze projektových záměrů s ohledem na aktualizace SPR UK prostřednictvím Portálu pro SPR UK dle nastavených pravidel a výběry projektů při omezené finanční alokaci pro UK jako celek vyplývající z výzev či při omezení počtu projektů, jež může UK jako celek uplatnit.
• Vytvoření nástroje pro stavový management uplatnění jednotlivých projektových záměrů do příslušných/vhodných výzev
i. Doplnění webového portálu o možnost indikace uplatnění jednotlivých projektových záměrů do vyhlašovaných výzev ze strany fakult a součástí UK a automatizované řízení možností realizovat změny v projektových anotacích.
ii. Vytvoření stavového managementu pro koordinaci komunikace fakult a součástí UK s OPP při aktualizaci projektových anotací s ohledem na znění vyhlášených výzev a vygenerování nové (vyšší) verze seznamu anotací (součást SPR).
iii. Zajištění manažerských sestav o stavu uplatnění jednotlivých projektových záměrů do OP VVV a obdobné úlohy.
• Vytvoření nástroje pro komunikaci mezi zúčastněnými aktéry (součást UK jako žadatel, příp. externí zpracovatel žádosti, RUK při zajištění koordinace a podpisů žádosti rektorem apod.) při zpracování žádostí o finanční podporu a sdílené úložiště strukturované dokumentace (v adresářové struktuře). V rámci této aktivity bude provedena detailnější analýza potřeb a příslušného aplikačního zajištění RUK, fakult a součástí UK.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou technické.
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Name of the section: Odbor projektové podpory
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 630019

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance