Public contract: FSV UK – výroba výukových videí, zvukových nahrávek a poskytnutí licencí

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 3739
System number: P20V00000407
Date of commence: 17.06.2020
Tender submit to: 29.06.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: FSV UK – výroba výukových videí, zvukových nahrávek a poskytnutí licencí
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní výroba a produkce:
24 výukových videí, audiovizuální díla (dále též „AVD“),
22 výukových zvukových nahrávek, audio díla (dále též „AD“),
vše tematicky zaměřené k lekcím elektronické učebnice pro výuku českého jazyka cizinců s pracovním názvem „Studujeme v Česku“, realizované v rámci výše uvedeného projektu a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, a poskytnout objednateli licence (dále společně jako „Dílo“). Podrobnější specifikace díla je uvedena ve smlouvě o dílo a jejích přílohách.

Tato zakázka malého rozsahu je realizována v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce ESF, Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362“ spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, Vývoj a zdělávání.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 670 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Smetanovo nábřeží 995/6
  110 00 Praha
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-006832

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance