Veřejná zakázka: FSV UK – výroba výukových videí, zvukových nahrávek a poskytnutí licencí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3739
Systémové číslo: P20V00000407
Datum zahájení: 17.06.2020
Nabídku podat do: 29.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FSV UK – výroba výukových videí, zvukových nahrávek a poskytnutí licencí
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní výroba a produkce:
24 výukových videí, audiovizuální díla (dále též „AVD“),
22 výukových zvukových nahrávek, audio díla (dále též „AD“),
vše tematicky zaměřené k lekcím elektronické učebnice pro výuku českého jazyka cizinců s pracovním názvem „Studujeme v Česku“, realizované v rámci výše uvedeného projektu a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, a poskytnout objednateli licence (dále společně jako „Dílo“). Podrobnější specifikace díla je uvedena ve smlouvě o dílo a jejích přílohách.

Tato zakázka malého rozsahu je realizována v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce ESF, Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362“ spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, Vývoj a zdělávání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 670 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Smetanovo nábřeží 995/6
  110 00 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-006832

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky