Veřejná zakázka: Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa – TDI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3833
Systémové číslo: P20V00000497
Evidenční číslo zadavatele: 46/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.10.2020
Nabídku podat do: 12.11.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa – TDI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření příkazní smlouvy na výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností v rámci technického dozoru investora pro zadavatele, který zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nad prováděním staveb pro stavební akci „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  V Úvalu 84/1
  150 06 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-028439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy