Veřejná zakázka: UK-FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49, přípravné a projektové práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 391
Systémové číslo: P17V00000028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.01.2017
Nabídku podat do: 03.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK-FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49, přípravné a projektové práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení všech stupňů projektové dokumentace a další činnosti projektanta dle registrovaného investičního záměru s názvem „UK – FF - Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – přípravné a projektové práce ”, id. č. EDS 133D21E000030, jehož předmětem je kompletní rekonstrukce a dostavba objektů FF UK v Opletalově ulici 985/47 a 986/49 v Praze 1 pro využití Filozofickou fakultou dle soutěžního návrhu projektanta. (dále jen „projektová dokumentace“, „investiční záměr“ a „soutěžní návrh“). Investiční záměr tvoří nedílnou součást smlouvy jako Příloha č. 1., soutěžní návrh a soutěžní podmínky včetně příloh tvoří nedílnou součást smlouvy jako Příloha č. 2.
Projektová dokumentace bude vyhotovena v těchto fázích:
a. návrh stavby (NS) – dopracování soutěžního návrhu
b. dokumentace k územnímu řízení (DÚR)
c. dokumentace pro stavební povolení (DSP)
d. dokumentace pro provedení stavby (DPS)
e. dokumentace pro výběr zhotovitele (DVD)
Dále je součástí předmětu veřejné zakázky:
a) inženýrská činnost projektanta v plném rozsahu fází dle bodu 2., písm. b. a c. za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro objednatele,
b) součinnost projektanta s objednatelem při výběrovém řízení na zhotovitele stavebních prací spočívající ve vypracování odpovědí na případné dotazy účastníků a spolupráci při hodnocení nabídek v rozsahu stanoveném objednatelem,
c) vykonávání autorského dozoru projektantem v průběhu provádění stavebních prací podle projektové dokumentace v rozsahu obvyklém dle profesních standardů včetně účasti odpovědného zástupce projektanta při kontrolním dnu nejméně jedenkrát týdně, a to v celkovém rozsahu dle Platebního kalendáře.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zakázka na služby zadána úspěšnému zájemci nebo jednomu z nich po veřejné soutěži o návrh.
  Zadavatel zakázky tímto vyzývá účastníky k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 307 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky