Veřejná zakázka: UK-FF – KREAS: Externí analýzy a odběry pro archeologické účely

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4560
Systémové číslo: P21V00000152
Evidenční číslo zadavatele: 2021/002
Spisová značka: UKFF/99888/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-008928
Datum zahájení: 12.03.2021
Nabídku podat do: 19.04.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK-FF – KREAS: Externí analýzy a odběry pro archeologické účely
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace a odborné vyhodnocení analýz pro archeologické účely expedic v Bulharsku, Severní Makedonii,Turecku a Uzbekistánu.
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na dvanáct částí.
Předmětem tohoto zadávacího řízení jsou části 1 - 8 veřejné zakázky.
Bližší specifikace předmětu plnění, technických podmínek a požadavků zadavatele je uvedena v příloze č. 1 ZD a dále v návrzích smluv obsažených v přílohách č. 2 - 9 této ZD.
Části 9 - 12 veřejné zakázky budou v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ zadány postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě každé části veřejné zakázky.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle § 16 a násl. ZZVZ činí: 4 908 800,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota částí 1 – 8 veřejné zakázky zadávaných v tomto zadávacím řízení činí 4 169 400,00 Kč bez DPH.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy