Veřejná zakázka: RUK - ÚVT - Zajištění dodávky kancelářských PC, notebooků, monitorů a dalšího příslušenství pro Univerzitu Karlovu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4998
Systémové číslo: P21V00000562
Spisová značka: UKRUK/372688/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-030724
Datum zahájení: 20.08.2021
Nabídku podat do: 24.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RUK - ÚVT - Zajištění dodávky kancelářských PC, notebooků, monitorů a dalšího příslušenství pro Univerzitu Karlovu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky kancelářských PC, notebooků, monitorů a dalšího příslušenství pro Univerzitu Karlovu. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace předmětu plnění) a předpokládaný rozsah zakázky pak v Příloze č. 2 zadávací dokumentace (Položkový rozpočet).

Veřejná zakázka bude realizována na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem na dobu 2 let počínaje datem platnosti této dohody, jejíž vzor tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace (Vzor rámcové dohody).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy