Public contract: RUK – SBZ – Nákup respirátorů FFP2

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 5519
System number: P22V00000010
File number: UKRUK/14823/2022
Date of commence: 26.01.2022
Tender submit to: 07.02.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: RUK – SBZ – Nákup respirátorů FFP2
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka respirátorů FFP2 specifikovaných v příloze č. 1 výzvy (Specifikace a rozsah předmětu plnění s uvedením ceny). Celkový předpokládaný počet kusů je 50.000. Zadavatel je však oprávněn odebrat dle své potřeby i větší množství, a to až do vyčerpání limitu uvedeného v čl. IV odst. 8 přílohy č. 4 výzvy (Závazný návrh rámcové dohody).
Veřejná zakázka je pořizována pro zadavatele jako centrálního zadavatele a pověřující zadavatele dle přílohy č. 2 výzvy (Seznam středisek vč. seznamu osob). S jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena RÁMCOVÁ DOHODA. Podrobněji specifikováno v příloze č. 4 výzvy (Závazný návrh rámcové dohody).
Zadavatel upozorňuje, že výpočet nabídkové ceny slouží pouze k nacenění a předpokládaný objem odebíraného zboží může být dle přílohy č. 4 výzvy (Závazný návrh rámcové dohody) až do výše předpokládané hodnoty dle čl. 4.1 výzvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 900 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Name of the section: Správa budov a zařízení
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 630019

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers