Veřejná zakázka: Rámcová dohoda - komplexní administrace veřejných zakázek pro MFF UK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6489
Systémové číslo: P22V00000867
Spisová značka: UKMFF/520769/2022
Datum zahájení: 21.10.2022
Nabídku podat do: 11.11.2022 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda - komplexní administrace veřejných zakázek pro MFF UK
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní administrace veřejných zakázek a souvisejících služeb pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, přičemž předmětem plnění se rozumí:
I. Komplexní administrace:
a) zadávacích řízení veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce, zadávaných v nadlimitním i podlimitním režimu v souladu se ZZVZ;
b) výběrových řízení veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce, zadávaných mimo režim ZZVZ v souladu s vnitřními předpisy MFF UK dostupnými na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-9-2021; a vnitřními předpisy UK https://cuni.cz/UK-10608.html
II. Souvisejícími službami se rozumí:
a) zastupování zadavatele v řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a řízeních před soudy ČR v oblasti veřejných zakázek;
b) další služby spočívající zejména poskytování poradenství, konzultací a zpracovávání právních analýz a stanovisek v oblasti veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory, vypracování smluv na plnění veřejných zakázek, právní podpora zadavatele v procesu tvorby a připomínkování interních právních předpisů ve vztahu k veřejným zakázkám.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ke Karlovu 3
  121 16 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-036156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky