Veřejná zakázka: ÚJOP - Odvoz a likvidace odpadu středisko Poděbrady

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6761
Systémové číslo: P23V00000043
Spisová značka: UKRUK/16132/2023
Datum zahájení: 16.01.2023
Nabídku podat do: 24.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ÚJOP - Odvoz a likvidace odpadu středisko Poděbrady
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádět pro zadavatele na svůj náklad a své nebezpečí řádně a včas odvoz a likvidaci směsného a domovního odpadu z velkoobjemového kontejneru, který je ve vlastnictví zadavatele. Objednání služby bude probíhat telefonickou nebo e-mailovou cestou kontaktní osobou zadavatele.

Kontejner typu: MLD-90KSV5/3-7.PC – ve vlastnictví zadavatele

Odpad běžně o objemu: 400 – 800 kg, nelze však vyloučit naplnění váhové kapacity kontejneru

Odvoz odpadu: zpravidla 1x týdně, výjimečně 2 x týdně

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 340 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Vratislavova 29/10
  128 00  Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631574

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky