Public contract: ÚJOP - Odvoz a likvidace odpadu středisko Poděbrady

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 6761
System number: P23V00000043
File number: UKRUK/16132/2023
Date of commence: 16.01.2023
Tender submit to: 24.01.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: ÚJOP - Odvoz a likvidace odpadu středisko Poděbrady
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádět pro zadavatele na svůj náklad a své nebezpečí řádně a včas odvoz a likvidaci směsného a domovního odpadu z velkoobjemového kontejneru, který je ve vlastnictví zadavatele. Objednání služby bude probíhat telefonickou nebo e-mailovou cestou kontaktní osobou zadavatele.

Kontejner typu: MLD-90KSV5/3-7.PC – ve vlastnictví zadavatele

Odpad běžně o objemu: 400 – 800 kg, nelze však vyloučit naplnění váhové kapacity kontejneru

Odvoz odpadu: zpravidla 1x týdně, výjimečně 2 x týdně

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 340 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Středočeský kraj
 • Nymburk

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Vratislavova 29/10
  128 00  Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 631574

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance