Public contract: UK – KaM – Dodávka technologií pro stravovací provozy - část 2 - konvektomat

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 6774
System number: P23V00000055
File number: UKKaM/20913/2023
Date of commence: 19.01.2023
Tender submit to: 30.01.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK – KaM – Dodávka technologií pro stravovací provozy - část 2 - konvektomat
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je řádná dodávka technologií pro stravovací provozy dle požadavků zadavatele pro stravovací provozy Kolejí a menz Univerzity Karlovy .
Veřejná zakázka je dělena na 3 (tři) samostatné části, jako tři (3) samostatná zadávací řízení dle § 18 ZZVZ, která budou zadávána jako samostatné veřejné zakázky:
I. část veřejné zakázky: multifunkční pánve
II. část veřejné zakázky: konvektomat
III. část veřejné zakázky: kráječ a krouhač zeleniny
Vymezení předmětu plnění této I. části veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka konvektomatu pro Menzu Na Kotli, Na Kotli 1147, Hradec Králové . Součástí této zakázky je kromě dodání zboží též montáž dodaného zboží a likvidace obalového materiálu a odpadu, zaškolení personálu dle specifikace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 580 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Koleje a menzy
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Zvoníčkova 1927/5
  162 08 Praha
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2016-005291

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance