Public contract: UK - 2.LF - Multifunkční budova (MFB), I.Etapa - BOZP

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 6791
System number: P23V00000072
Contracting authority registration number: 9/2023
File number: UK2LF/40614/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 07.02.2023
Tender submit to: 01.03.2023 12:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK - 2.LF - Multifunkční budova (MFB), I.Etapa - BOZP
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností v rámci výkonu činnosti koordinátora BOZP pro zadavatele, který zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nad prováděním staveb pro stavební akci „UK – 2.LF - Multifunkční budova (MFB), I. Etapa“ (dále jen „stavba“).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 80 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  V Úvalu 84/1
  150 06 Praha
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2017-028439

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses