Veřejná zakázka: UK 1.LF - Kity pro přípravu knihoven, pro klonování a zkumavky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6920
Systémové číslo: P23V00000207
Spisová značka: UK1LF/152895/2023
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-016727
Datum zahájení: 24.04.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK 1.LF - Kity pro přípravu knihoven, pro klonování a zkumavky
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro přípravu knihoven, kitů pro přípravu DNA knihoven bez PCR, kitů pro klonování, a zkumavek pro fragmentaci včetně dopravy do stanovených míst plnění dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 2 let trvání Rámcové dohody. V souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na čtyři (4) části. Účastník může podat nabídku na všechny čtyři (4) části veřejné zakázky nebo jen na některé části nebo pouze na jednu (1) část veřejné zakázky (dle své volby). Pro každou část této veřejné zakázky bude s vítězným účastníkem, tj. vybraným dodavatelem pro konkrétní část veřejné zakázky uzavřena samostatná Rámcová dohoda, resp. pro každou část této veřejné zakázky zadavatel hodlá uzavřít samostatnou Rámcovou dohodu s jedním účastníkem ZŘ.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-001845

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy