Veřejná zakázka: Část 2: Kity pro přípravu DNA knihoven bez PCR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7037
Systémové číslo: P23V00000319
Spisová značka: UK1LF/218068/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-016727
Jedná se o část veřejné zakázky: UK 1.LF - Kity pro přípravu knihoven, pro klonování a zkumavky
Datum zahájení: 24.04.2023
Nabídku podat do: 25.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Část 2: Kity pro přípravu DNA knihoven bez PCR
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem části 2 veřejné zakázky jsou dodávky kitů pro přípravu DNA knihoven bez PCR, tj. zejména kity pro přípravu DNA knihoven bez PCR pro sekvenování nové generace, sada adaptorů s unikátními duálními indexy pro přípravu DNA knihoven bez PCR, reagencie pro blokování volných adaptorů při přípravě DNA knihoven pro sekvenování nové generace.

Důvodem pro uvedení názvů předmětů plnění a názvů v technických parametrech, specifikacích u položek č. 3 až 5 této části jsou zadavatelem používané kity TruSeq, které zadavatel využívá k výzkumu ve svých laboratořích.

Bližší specifikace těchto produktů a jejich parametry jsou uvedeny v Příloze č. 8 k této zadávací dokumentaci - Popis předmětu plnění a Cenová nabídka a v Příloze č. 1 Závazného vzoru Rámcové dohody náležejícího k části 2 této veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-001845

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky