Public contract: UK 1.LF - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu / újmu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 7201
System number: P23V00000480
File number: UK1LF/340118/2023
Date of commence: 08.08.2023
Tender submit to: 18.08.2023 11:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK 1.LF - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu / újmu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu / újmu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

INFORMACE: Příloha č. 3 Pojistného programu (Zpráva o riziku) bude vzhledem ke skutečnosti, že obsahuje citlivé údaje, dostupná pouze vážným zájemcům o účast v této veřejné zakázce (pojišťovnám nebo jejich zplnomocněným zástupcům), a to na základě jejich písemné žádosti zaslané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v čl. 2. Výzvy k podání nabídek.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 2 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2022-001845

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance