Public contract: LFP - Tvorba nového webu Lékařské fakulty v Plzni – programátor

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 7434
System number: P23V00000710
File number: UKLFP/461208/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 25.08.2023
Tender submit to: 18.09.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: LFP - Tvorba nového webu Lékařské fakulty v Plzni – programátor
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky na služby je implementace webu Lékařské fakulty v Plzni a fakultní weby na systému pro správu obsahu (CMS)
Podrobnější vymezení je uvedeno v návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „návrh smlouvy“), který je Přílohou č. 3 zadávací dokumentace a v Přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZZVZ.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 2 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635824

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance