Veřejná zakázka: PedF – 2024 - Úklid učeben, kanceláří a společných prostor v objektech Pedagogické fakulty UK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8180
Systémové číslo: P24V00000213
Evidenční číslo zadavatele: PEDF/VZ/04/2024
Spisová značka: UKPedF/65662/2024
Datum zahájení: 13.03.2024
Nabídku podat do: 04.04.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PedF – 2024 - Úklid učeben, kanceláří a společných prostor v objektech Pedagogické fakulty UK
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na službu je zajištění pravidelných úklidových služeb v nebytových prostorách zadavatele v Praze 1 při jejím běžném provozu v souladu s obecně platnými právními předpisy dle uvedené specifikace a vymezeném čase stanoveném časovým plánem úklidu. Úklid bude prováděn vlastním vybavením dodavatele s výjimkou využití úklidového stroje objednatele k úklidu chodeb.
Úklid bude prováděn konkrétně na adresách:
 Magdalény Rettigové 47/4, 116 39 Praha 1
 Myslíkova 208/7, 116 39 Praha 1
 Spálená 79/10, 116 39 Praha 1
(dále jen „místo plnění“).
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž dodávky mycích a čisticích prostředků a dezinfekčních prostředků včetně dodávky hygienických sáčků, sáčků do odpadkových košů a pytlů na odpad.
Prohlídka místa plnění bude ze strany zadavatele organizována ve dnech 20. 3. 2024 v 9:00 a 21. 3. 2024 v 9:00. Sraz účastníků je ve vstupních prostorách sídla zadavatele, Magdalény Rettigové 4, Praha 1 (u vrátnice).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uzavřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Magdalény Rettigové 47/4
  116 39 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019067

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky