Veřejná zakázka: LF HK – CORE FACILITIES – Automatizovaný Western blot

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 885
Systémové číslo: P18V00000060
Evidenční číslo zadavatele: LFHKCF0007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-002832
Datum zahájení: 24.01.2018
Nabídku podat do: 01.03.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LF HK – CORE FACILITIES – Automatizovaný Western blot
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka unikátního přístroje na plně automatizovanou analýzu proteinů vycházející z principu Western blotu pro Laboratoř molekulární farmakologie Ústavu farmakologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „analyzátor proteinů“).
Jedná se o přístroj pro plně automatizovanou semikvantitativní detekci proteinů, zejména ve vzorcích tkání, na principu Western blotu. Zadavatel požaduje dodání přístroje v podobě jednoho kompaktního přístroje propojeného s obsluhujícím počítačem za účelem vyhodnocování dat.
Základním požadavkem je, aby přístroj umožňoval plně automatizovanou analýzu tkáňových proteinů na principech elektroforézy s následnou detekcí pomocí specifických protilátek. Cílem je nahradit v současnosti používanou multikrokovou analýzu Western blotu odpovídající přístrojovou metodou, ve které nebude nutná manipulace s gely, používání sekvencí různých přístrojů a manuálně náročných technologických postupů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 842 380 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-008938

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky