Veřejná zakázka: LF HK – CORE FACILITIES – Vysokofrekvenční diagnostický ultrazvukový přístroj pro vyšetřování malých laboratorních zvířat

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 925
Systémové číslo: P18V00000098
Evidenční číslo zadavatele: LFHKCF0004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-004612
Datum zahájení: 07.02.2018
Nabídku podat do: 19.03.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LF HK – CORE FACILITIES – Vysokofrekvenční diagnostický ultrazvukový přístroj pro vyšetřování malých laboratorních zvířat
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokofrekvenčního diagnostického ultrazvukového přístroje pro vyšetřování malých laboratorních zvířat pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „vysokofrekvenční ultrazvuk“).
Jedná se o přístroj, který musí být schopen v reálném čase neinvazivně zobrazovat in vivo anatomická a funkční data na malých laboratorních zvířatech (zejména myších, potkanech a králících), a to s vysokým rozlišením a vysokou snímkovací frekvencí umožňující vysoce kvalitní vyšetření za fyziologických a patologických podmínek u výše uvedených živočišných druhů.
Celý systém musí být specificky uzpůsobený k výše uvedené aplikaci a zároveň musí být lehce přemístitelný mezi laboratořemi (jednou osobou - průměrným uživatelem, tj. bez pomoci dalších osob) a plně vybaven potřebným hardwarem a softwarem. Nedílnou součástí dodávky je příslušenství umožňující inhalační anestezii laboratorních zvířat (tj. zejména myší, potkanů a králíků) při vyšetření, fixaci a přesnou manipulaci s výše uvedenými laboratorními zvířaty při vyšetření a udržování tělesné teploty a snímání fyziologických funkcí výše uvedených laboratorních zvířat (zejména teploty, EKG a srdeční frekvence).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 030 382 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-008938

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky