Public contract: LF HK – CORE FACILITIES – Vysokofrekvenční diagnostický ultrazvukový přístroj pro vyšetřování malých laboratorních zvířat

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 925
System number: P18V00000098
Contracting authority registration number: LFHKCF0004
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2018-004612
Date of commence: 07.02.2018
Tender submit to: 19.03.2018 10:30

Title, type and description of public contract

 • Title: LF HK – CORE FACILITIES – Vysokofrekvenční diagnostický ultrazvukový přístroj pro vyšetřování malých laboratorních zvířat
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokofrekvenčního diagnostického ultrazvukového přístroje pro vyšetřování malých laboratorních zvířat pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „vysokofrekvenční ultrazvuk“).
Jedná se o přístroj, který musí být schopen v reálném čase neinvazivně zobrazovat in vivo anatomická a funkční data na malých laboratorních zvířatech (zejména myších, potkanech a králících), a to s vysokým rozlišením a vysokou snímkovací frekvencí umožňující vysoce kvalitní vyšetření za fyziologických a patologických podmínek u výše uvedených živočišných druhů.
Celý systém musí být specificky uzpůsobený k výše uvedené aplikaci a zároveň musí být lehce přemístitelný mezi laboratořemi (jednou osobou - průměrným uživatelem, tj. bez pomoci dalších osob) a plně vybaven potřebným hardwarem a softwarem. Nedílnou součástí dodávky je příslušenství umožňující inhalační anestezii laboratorních zvířat (tj. zejména myší, potkanů a králíků) při vyšetření, fixaci a přesnou manipulaci s výše uvedenými laboratorními zvířaty při vyšetření a udržování tělesné teploty a snímání fyziologických funkcí výše uvedených laboratorních zvířat (zejména teploty, EKG a srdeční frekvence).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 12 030 382 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2017-008938

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance