Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UniMeC - II. etapa - zhotovitel stavby 2
Odesílatel Csaba Csorba
Organizace odesílatele Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 26454807]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2019 18:13:42
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,

zadavatel poskytuje na žádost dodavatele vysvětlení zadávací dokumentace. S ohledem na skutečnost, že se vysvětlení zčásti týká té části zadávací dokumentace, která se v souladu se ZZVZ neuveřejňuje, zadavatel tyto části vysvětlení zadávací dokumentace, včetně poskytnutého upraveného výkazu výměr, v souladu s § 98 odst. 2 ZZVZ poskytuje všem dodavatelům, kteří podali žádost o poskytnutí přílohy č. 2 zadávací dokumentace (projektové dokumentace) a zavázali se tím k mlčenlivosti ve vztahu k informacím tam obsaženým.

S pozdravem

JUDr. Csaba Csorba
HAVEL & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. (osoba oprávněna k zastupování zadavatele při výkonu zadavatelských činností)


Přílohy
- Kopie - 2-0423-01-40 - UniMeC (bez SO112, SO113) (zadání)_zam.xlsx (4.38 MB)
- Vysvětlení č. 3 UniMec_pro_všechny.pdf (347.28 KB)